น้ำตกคลองสมอกล้วย

น้ำตกคลองสมอกล้วย เป็นน้ำตกขนาดกลาง ซึ่งส่วนของน้ำตกนี้อยู่ในความรับผิดชอบ ของอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ซึ่งเป็นน้ำตกที่สามารถเข้าชมได้เลยโดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่นำทางเหมือนน้ำตกอื่นๆเพราะระยะทางในการเดินทางไปสู่น้ำตกคลองสมอกล้วยนั้นต้องเดินเท้าเข้าไปซึ่งมีระทางในการเดินเท้า 800 เมตรจากตัวอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า  อ่านต่อ